Compania Luxury Grand Store va ureaza bun venit pe pagina sa web şi va multumeste pentru interesul manifestat faţa de companie şi produsele si serviciile sale.

Acordam atenţie detaliata protejarii datelor dvs. personale şi vrem sa va simţiţi in siguranţa in timpul vizitarii paginilor noastre de internet si in relationarea directa, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispozitie de catre compania noastra.

Protecţia vieţii dvs. private in faza de procesare a datelor personale constituie un aspect relevant pentru noi, de care ţinem seama in cursul desfaşurarii proceselor noastre operationale. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet si cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clientii si potentialii nostri clienti sunt inregistrate şi procesate in siguranta si conform prevederilor legale privind protecţia datelor valabile in Romania si detaliate prin Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Datele de identificare ale companiei Luxury Grand Store sunt urmatoarele: C.I.F.: RO30548553 , Nr. R.C.: J40/17017/2016, sediul social: Bdul Primaverii, nr 53 sec 1 Bucuresti .

Prelucrarea datelor inseamna operatiuni precum: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal, etc.

In continuarea prezentei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va face referire la “Client”.

Prin utilizarea termenului “Client” compania Luxury Grand Store intelege orice reprezentant al publicului larg, cu care compania intra in contact si nu reprezinta o limitare la persoana care a achizitionat un produs / serviciu, sau cu care exista un contract in derulare.

Modalitati prin care obtine compania Luxury Grand Store datele.

Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in momentul in care se completeaza formulare sau documente, este accesata pagina de internet, aplicatiile online, sau prin orice alte mijloc de comunicare).

In plus, Luxury Grand Store poate obtine datele de mai sus prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe intelegem institutii si autoritati publice, registre si ghiduri publice, informatii pe care le-ati facut disponibile publicului prin social media, cat si pe internet.

.

Clientul poate pune la dispozitie date cu caracter personal prin completarea unor formulare din website, prin contract, prin facturi fiscale emise acestuia, prin participarea la diverse actiuni de marketing ale companiei, in cadrul carora a completat formulare, etc.

Inregistrarea la newsletter

Pe pagina noastra web publicul are eventual posibilitatea de a se abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv in scop de marketing, in masura in care nu aţi consimţit la alte utilizari ale datelor. Aveţi posibilitatea de a opri oricand abonamentul la newsletter, utilizand posibilitatea de dezabonare oferita in newsletter sau prin comunciarea unei solicitari scrise catre adresa office@luxurygs.ro

Temeiuri juridice in baza carora prelucreaza compania Luxury Grand Store datele cu caracter personal.

Compania Luxury Grand Store prelucreaza datele cu caracter personal in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

pentru executarea unui contract la care Clientul sau persoana vizata este parte (de ex: vanzare – cumparare produse ,furnizarea de servicii suport pentru produsele achizitionate, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de incheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului).

in baza interesului legitim al companiei Luxury Grand Store (spre ex: sondare in vederea dezvoltarii si imbunatatirii produselor si serviciilor, eficientizarea modului in care opereaza intreaga sa retea, optimizarea proceselor (companiei), centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analize statistice cu privire la portofoliul de Clienti, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune compania in legatura cu punerea la dispozitie a serviciilor si produselor, furnizarea de raspunsuri la solicitarile clientilor sau a publicului);

in baza consimtamantului Clientului, daca acesta a fost acordat (de ex: in caz de marketing);

in baza interesului persoanei vizate (ex: informari privind serviciile achizitionate).

Scopurile in care prelucreaza compania Luxury Grand Store datele cu caracter personal.

Scopurile pentru care Luxury Grand Store prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

furnizarea de produse si servicii de finantare, prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale Luxury Grand Store , internet, telefon etc.);

identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice ale Luxury Grand Store , cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet);

efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care il implica furnizarea unui produs/serviciu, ofertarea unui produs, etc), prin care se urmareste evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la incheierea anumitor operatiuni sau contractarea anumitor produse;

centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile Luxury Grand Store in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale Luxury Grand Store ,care sunt utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii);

contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele si serviciile Luxury Grand Store contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici /costuri /functionalitati /beneficii produse);

furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului/persoanei vizate (de ex: informatii aditionale despre produsele, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si/sau serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate), atat in locatiile fizice ale Luxury Grand Store , cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);

crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor, pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activitati de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) in cazul in care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul oricarei solicitari sau formular al companiei, in baza de consimtamant.

realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei in baza de consimtamant si realizarea de sondaje (online, postal sau telefonic).

identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt clienti ai companiei in vederea efectuarii de marketing personalizat, conform optiunii Clientului exprimate prin formulare emise de companie.

analizarea comportamentului Clientului/oricarei persoane care acceseaza site-ul, prin folosirea de cookies, atat ale companiei, cat si ale tertilor, cu scopul de a furniza un continut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor –pentru informatii detaliate despre Politica de cookies te rugam sa consulti pagina noastra web;

pentru programe de loialitate constand in oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelitaţii clientului.

efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile companiei pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor;

dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza Luxury Grand Store .

efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare a unor astfel de activitati;

arhivarea atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate companiei si expediata de catre companie, precum si realizarea de activitati de curierat;

solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari la care compania este parte;

efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor companiei, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale companiei;

realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile;

pentru inregistrarea video a prezentei persoanelor in locatiile fizice ale companiei, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate.

pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre companie.

Durata de timp pentru care prelucreaza compania Luxury Grand Store datele cu caracter personal.

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

Termenul de arhivare a datelor prelucrate de Luxury Grand Store este de: 10 ani.

Termenul de prescriptie a datelor prelucrate de Luxury Grand Store este de: 10 ani.

Termenul de prelucrare a datelor in scopul rezolvarii problemelor juridice la nivel de Luxury Grand Store este de: 10 ani.

Destinatarii datelor cu caracter personal transmise de compania Luxury Grand Store Destinatarii datelor pot fi:

operatori asociati:

persoane imputernicite:

Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; furnizori de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor, instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a continutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii media, societati comerciale care presteaza activitati de inmatriculare a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing/credit, societati de asigurare, societati de recuperare creante si bunuri, Birouri Notariale, Societati de Avocatura, Executori Judecatoresti, banci, inregistrari in AEGRM.

autoritati si institutii:

Banca Nationala a Romaniei, Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor.

Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica.

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus este posibil ca Luxury Grand Store sa transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/SEE. SEE este alcatuit din tarile Uniunii Europene, Elvetia, Islanda, Liechtenstein si Norvegia. Acest tip de transfer de date poate avea loc daca serverele noastre (respectiv, locul unde stocam datele) sau furnizorii si prestatorii nostri isi au sediul in afara SEE.

Inainte de a transfera date cu caracter personal din Spatiul Economic European (SEE) ne vom asigura ca exista garantii adecvate care trebuie utilizate, inclusiv semnarea unui Acord de Transfer de Date, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene si, daca este necesar, vom obtine autorizatia Autoritatii Competente pentru Protectia Datelor. Entitatea care primeste datele cu caracter personal trebuie sa respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevazute in Procedura privind Transferul Transfrontalier al Datelor.

Drepturile Clientului / persoanei vizate si modalitatile de exercitare a acestora.

Dreptul de acces la datele personale – inseamna dreptul Clientului de a avea acces la datele din formularul completat.

Daca Clientul considera ca aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal nu este suficient de clarificatoare, accesta poate avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa office@luxurygs.ro de unde puteţi afla:

care e scopul prelucrarii datelor personale?

ce categorii de date cu caracter personal sunt in cauza?

care sunt destinatarii carora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?

care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

Dreptul la rectificarea datelor – in cazul in care Clientul sesizeaza ca datele personale sunt inexacte sau incomplete, acesta are dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestor date prin transmiterea unei solicitari la adresa: office@luxurygs.ro.

In cazul in care datele cu caracter personal nu sunt introduse de Client, ca persoana vizata, acesta are dreptul sa solicite orice informatii disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta ii va fi furnizata in masura in care este disponibila şi numai daca se poate identifica autorul furnizarii datelor. Pentru aceasta va trebui sa ni se furnizeze datele despre Client care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este facuta prin acţiunea sa directa.

Clientul poate solicita separat sa cunoasca daca datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea Clientului, acesta va putea primi si o copie a formularului completat sau un alt format pe care compania il detine.

Clientul trebuie sa cunoasca faptul ca orice rectificare se va putea face intr-o perioada de minim o luna, dar, in condiţii speciale aceste termen putem sa il extindem la doua luni, situaţie in care Clientul va fi informat cu privire la prelungire.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop publicitar

Protectia datelor tale cu caracter personal este importanta pentru noi.

Tocmai din acest motiv, vrem sa ne asiguram ca reglementarile europene (GDPR) sunt respectate.

Daca iti exprimi acordul cu privire la felul si modalitatile in care comunicam cu tine in scop publicitar, datele furnizate de tine vor fi folosite in vederea transmiterii de mesaje publicitare privind oferta de servicii a luxurygs.ro sau cu privire la activitatile pe care le organizeaza.

Poti sa iti retragi sau modifici oricand acordul exprimat pentru a primi mesaje cu caracter publicitar, astfel:

 

  • trimitand o cerere in acest sens la adresa Bucuresti, sector 1, B-dul Primaverii, nr.53, cu mentiunea “in atentia DPO”;
  • la sediul societatii, unde poti solicita angajatilor nostri actualizarea optiunilor pe formularul dedicat exprimarii acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal in scop publicitar.

Te asiguram ca tinem seama de optiunile tale si iti vom folosi datele in scop publicitar numai cum ne-ai permis. Poti afla si alte detalii despre cum prelucreaza LUXURYGS.RO datele cu caracter personal in Politica de Confidentialitate privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, pe care o gasesti on-line – http://www.luxurygs.ro

La retragerea acordului exprimat in trecut pe formularele LUXURYGS.RO, te rugam sa tii cont de faptul ca poate dura pana la maximum 5 zile lucratoare pentru ca noi sa asiguram eliminarea datelor tale din campanii aflate in desfasurare. In acest interval e posibil sa mai receptionezi mesaje publicitare conform optiunilor anterioare.

Te rugam sa ai in vedere ca optiunile exprimate prin acest formular, oricare ar fi acestea, nu sunt aplicabile pentru notificarile/mesajele transmise de LUXURYGS.RO privind contractele de credit in derulare.

Pentru mai multe detalii, poti consulta Politica privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in cadrul activitatii LUXURYGS.RO la https://www.luxurygs.ro /politica-confidentialitate.